Полезни данни

Данни за Хасково – население, площ, климат, граници, пътища.Община Хасково се намира в хълмистите равнини на Югоизточна България и заема най-западната част на Хасковска област. Разположена е стратегически между Родопите и Стара планина.
Територия: 740,22 кв. км.
Населени места: 37 населени места, 1 град и 36 села
Климат: умерено-континентален, със силно подчертано средиземноморско влияние
Население: 89 342 души (в град Хасково - 72 336, в селата- 17 006 души)