ТЮРБЕТО НА ОСМАН БАБА, С. ТЕКЕТО, ОБЩИНА ХАСКОВО

ТЮРБЕТО НА ОСМАН БАБА, С. ТЕКЕТО, ОБЩИНА ХАСКОВО