Болници

   

 

Предприятие

Адрес

 Телефон

 

"Диагностично-консултативен център I-Хасково" ЕООД

гр. Хасково,  пл.Градска болница“ 1

038 622103 / 038 6610233

"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Хасково" ЕООД

гр. Хасково, кв.Болярово ул „Перущица“ 2

+359 38 668976

"Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково" ЕООД

гр. Хасково, бул.Съединение 49

+359 38 665316

"Център за психично здраве-Хасково" ЕООД

гр. Хасково, кв.Болярово, ул.Перущица 2

тел.: +359 38 668497

Лъчетерапевтичен комплекс

гр. Хасково, кв. Болярово ул „Болярска“ 2

тел.: +359 882830520

 * Обекти, които не са в този списък и желаят да бъдат включени , моля да се свържат с нас на тел.: 038 666 444